ไทยพาณิชย์ โพรเทค

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความมั่นคงทางการเงินให้กับสังคมไทยด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านความคุ้มครองที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนผ่านเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองซึ่งได้รับการอบรมอย่างดี ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการบริการที่ดีที่สุด


เกี่ยวกับเรา

ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” ประกอบกับความตั้งใจที่จะสร้างความแข็งแรงทางการเงินให้กับสังคมไทยในทุกระดับเพื่อให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ธนาคารได้ตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบผ่านบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด โดยเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัย เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินพื้นฐานที่ทุกครอบครัวควรจะมีเพื่อปกป้องคุ้มครองทำให้คนไทยพร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆในชีวิต และประเทศไทยยังมีช่องว่างในเรื่องความคุ้มครองอยู่อีกมาก

นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคยังเปลี่ยนไปอย่างมากจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการวางแผนการเงิน ทำให้ปัจจุบันความต้องการด้านความคุ้มครองได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าด้วยระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัยประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดีจะทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เน้นความคุ้มค่า พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่ฉับไวและเข้าถึงง่าย ลูกค้าของเราจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและความพึงพอใจจากการบริการของเรา

นอกจากจะดำเนินงานเพื่อนำผลิตภัณฑ์และการบริการด้านความคุ้มครองต่างๆ ไปสู่ลูกค้าพร้อมการบริการที่ดีที่สุดแล้ว ไทยพาณิชย์ โพรเทค ยังก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการสานต่อยุทธศาสตร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว รวมถึงผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจประกัน ในการสร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน และยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าธนาคารทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอความคุ้มครองที่คุ้มค่า และตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ชีวิต

วิสัยทัศน์ของเรา

สร้างสรรค์ความมั่นคงทางการเงิน ให้กับสังคมไทยด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านความคุ้มครองที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนขับเคลื่อนโดยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

พันธกิจของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความคุ้มครองให้กับลูกค้าของเราในทุกๆวัน โดยการ

 • ค้นหาความต้องการของลูกค้า
 • ให้คำแนะนำที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
 • การันตีมาตรฐานการบริการเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า
 • ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

Care     ใส่ใจ ในงานที่ทำ ในเพื่อนร่วมงานและในลูกค้าของเรา
Open    เปิดใจ กับสิ่งใหม่ๆ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดีๆ
Reliable ไว้ใจได้ ที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างซื่อสัตย์สุจริต
Efficient ตั้งใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน


บริการความคุ้มครองของเรา

ในปัจจุบันที่ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย เราจึงเน้นการนำเสนอความคุ้มครองผ่าน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการหลักคือ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันทรัพย์สิน และประกันออมทรัพย์ ที่คุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงเวลาตั้งแต่การหารายได้ การใช้จ่าย การออมเงิน และการส่งต่อเงินให้กับคนที่เราห่วงใย เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิต

นอกจากนี้เพื่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด
เราจึงมีช่องทางการขายและการบริการผ่าน 3 ช่องทางคือ
ช่องทางดิจิทัล
ช่องทางโทรศัพท์
ช่องทางที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง


SCB Protect คุ้มครอง คุ้มค่า เคียงข้างคุณ

เราพร้อมสร้างโอกาสและอาชีพให้คุณ

ด้วยเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ให้กับสังคมไทยด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านความคุ้มครองที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน เราจึงเปิดรับสมัครที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองจำนวนมากเพื่อประจำอยู่ทั่วประเทศ เพื่อดูแลและนำเสนอความคุ้มครองให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

เราพร้อมสร้างโอกาสและอาชีพให้คุณ

 • มีเงินเดือนประจำ
 • มีโบนัสจ่ายรายสัปดาห์
 • มีรายได้ไม่มีขีดจำกัด
 • อบรมฟรีและพาสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัยให้ฟรี
 • มีสวัสดิการค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ และเครื่องแบบ
 • มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า
 • มีแท็บเล็ตอุปกรณ์ช่วยขายประจำตัวให้ใช้งาน
 • เลือกทำงานพื้นที่ใกล้บ้านได้
 • มีฐานการตลาดชัดเจนช่วยให้ขายง่าย

บทบาทและหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect

 • นำเสนอแผนความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัยให้ลูกค้า
 • ออกบูธกิจกรรมเพื่อการขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • บริการลูกค้าหลังการขายอย่างใส่ใจ

คุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect

 • อายุ 21-40 ปี จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพดี
 • รักงานขายและให้บริการ
 • ใช้งานแท็บเล็ตได้
 • สามารถเดินทางและทำงานแบบยืดหยุ่นได้
 • มีประสบการณ์งานขายธุรกิจใดก็ได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ ***

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เปิดรับ (Head Office)

Commercial
ผู้จัดการการเงิน
Distribution
ผู้จัดการกิจกรรมการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมฝ่ายขาย
ผู้จัดการสนับสนุนฝ่ายขายและบริการ
HR Operation
ผู้จัดการฝ่ายสรรหา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ และจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบการทุจริต
ผู้สนใจสามารถส่ง Resume
มาที่แผนกทรัพยากรบุคคล SCB Protect
email : recruitment@scbprotect.co.th

ลงทะเบียน
นัดสัมภาษณ์
Open House